UAB „Textilis“ MTEP infrastruktūros kūrimas ir plėtra

Projekto numeris: Nr. J05-LVPA-K-04-0128

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis“ MTEP infrastruktūros kūrimas ir plėtra

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-02-01 iki 2021-08-31

Skirta finansavimo suma: 270.905,36 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis“ eksporto didinimas

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0351

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis“ eksporto didinimas

Priemonė – pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-01-29 iki 2021-09-02

Skirta finansavimo suma: 45.000,00 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis“ produktų dizaino sukūrimas

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0173

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis“ produktų dizaino sukūrimas

Priemonė – projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-07-01 iki 2021-10-11

Skirta finansavimo suma: 43.957,00 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis“ investicijos į MTEP

Projekto numeris: Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0142

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis“ investicijos į MTEP

Priemonė – projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“  Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-10-01 iki 2022-09-30

Skirta finansavimo suma: 245.259,52 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

E.komercijos modelio diegimas UAB „Textilis“

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0574

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Textilis“

Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-17

Skirta finansavimo suma: 46.875,00 EUR

Nauja Kolekcija AW 21/22