Uždaroji akcinė bendrovė „Textilis” įgyvendina projektą „UAB „Textilis” atsigavimas po ekonominio nuosmukio”. Projekto metu bus įsigyta tikslinė paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio, patirto covid -19 pandeminiu laikotarpiu. Projektu siekiama atkurti įmonės mokumą, užtikrinti finansinę pusiausvyrą, stabilumą ir augimą.
Projektas įgyvendinamas pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui” veiklą „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)”.
Bendra projekto vertė 16.100,00 Eur., iš kurių skirta finansavimo suma 8.050 Eur.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023-06-30 iki 2024-06-30.

UAB „Textilis” MTEP infrastruktūros kūrimas ir plėtra

Projekto numeris: Nr. J05-LVPA-K-04-0128

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis” MTEP infrastruktūros kūrimas ir plėtra

Priemonė – pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-02-01 iki 2021-08-31

Skirta finansavimo suma: 270.905,36 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis” eksporto didinimas

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0351

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis” eksporto didinimas

Priemonė – pagal
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę
Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT”Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-01-29 iki 2021-09-02

Skirta finansavimo suma: 45.000,00 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis” produktų dizaino sukūrimas

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0173

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis” produktų dizaino sukūrimas

Priemonė – projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT”

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-07-01 iki 2021-10-11

Skirta finansavimo suma: 43.957,00 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

UAB „Textilis” investicijos į MTEP

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0055

Projekto pavadinimas: UAB „Textilis” investicijos į MTEP

Priemonė – projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas”  Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-10-01 iki 2023-09-30

Skirta finansavimo suma: 245.259,52 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

E.komercijos modelio diegimas UAB „Textilis”

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0574

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Textilis”

Priemonė – 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui” priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19″

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-17

Skirta finansavimo suma: 46.875,00 EUR

Nauja Kolekcija AW 21/22